Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

2,5 miljoner ton ekologisk mjölk producerades i Europa 2006


Den ekologiska marknaden befinner sig just nu i en stark tillväxtfas. En produkt som konsumenterna allt mer efterfrågar är ekologisk mjölk, som är en stor del av den ekologiska marknaden. Den allt mer ökande efterfrågan har drivit på produktionen och under 2006 passerade den Europeiska produktionen av ekologisk mjölk 2,5 miljoner ton, enligt en nyutkommen rapport från det tyska livsmedelsverket (ung.) ZMP. Tre länder står för hälften av Europas eko-mjölkproduktion: Tyskland, Danmark och Österrike.

Under flera års tid har Danmark varit världens största producent av ekologisk mjölk. Med en produktion av 405 000 ton under 2006 får danskarna nu se sig slagna av tyskarna som under samma år producerade 460 000 ton. Ändå ökade Danmark sin produktion med nästan 30 procent eller 90 000 ton. En tredjedel av ökningen går på export till Tyskland, bland annat genom Arlas kontrakt med lågpriskedjan Lidl.

I Tyskland ökade försäljningen av ekologiska mjölkprodukter med nästan 40 procent under 2006. Danmark har tidigare brottats med ett stort överskott av ekologisk mjölk som fått säljas som konventionell. Under 2006 sjönk överskottet och 85 procent av den ekologiska mjölken såldes som ekologisk medan 15 procent gick in i den konventionella försäljningen.

Österrike nådde under 2006 en tredje plats i eko-mjölksligan med 396 000 producerade ton. Österrike profiterar starkt på den pågående eko-boomen i grannlandet Tyskland. I Österrike är all ekologisk mjölk slutsåld och mejerierna söker nya producenter. Detta medräknat 120 nya producenter som tillsammans kommer att leverera 6000 ton framöver.

I Holland produceras 120 000 ton ekologisk mjölk. Där kommer nu det ledande mejerier Campina att höja ersättningen till producenterna. Detta på grund av en allt mer ökande efterfrågan men också för att Campina är satt under press från s k ”Biomilchpools”,


Begärlig dryck

sammanslutningar av ekologiska mjölkproducenter som tillsammans förfogar över en produktion på 20 000 ton och vars målsättning är att kraftigt höja ersättningen till producenterna.

I Storbritannien har marknadsanalyser visat att det finns allt för få ekologiska mjölkproducenter och rapporterna talar om ett underskott på ca 60 000 ton ekologisk mjölk. Därför lovar den största brittiska stormarknadskedjan Tesco en ersättning på ca 2500 kronor om året till varje ny ekologisk mjölkproducent.

Sverige når med sina 160 000 producerade ton ekomjölk under 2006 en sjundeplats i ligan. Svenskarna står för sex procent av den totala produktionen i Europa. Behovet av ekologisk mjölk i Sverige beräknas öka med ca 10 000 ton per år framöver, mycket beroende på beslutet om att öka andelen ekologiska livsmedel till 25 procent i den offentliga sektorn.


 

Källa: ZMP, www.zmp.de

2007-05-09