Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vårsådden i full gång på Varaslätten

Den 21 april sådde Carl-Herman Hallqvist, Lantbrukare på Bossgård i Häggesled, i Västergötland sina ekologiska åkerbönor av sorten Columbo(vitblommig). Totalt brukar Carl-Herman 210 hektar åker varav 22 hektar ekologiskt. Den ekologiska odlingen har i år utökats med 10 hektar och det främsta skälet är ekonomin.


- Jag odlar ekologiskt på de fält som avkastar lite sämre. För dessa fält blir ekonomin betydligt bättre med ekologisk spannmålsproduktion. Jag försöker också utnyttja ersättningarna för fånggröda och vårplöjning så långt det går i den ekologiska odlingen och där jordarterna tillåter, säger Carl-Herman Hallqvist.- Målet är att så åkerbönorna så tidigt som möjligt. Ifjol sådde jag cirka en månad tidigare och då blev utfallet 3,8 ton per hektar, vilket jag är mycket nöjd med. Mitt fält var friskt och vissnade ner först i september precis lagom för tröskningen. Däremot så såg jag att mina grannar drabbades av brunfläcksjuka tidigt vilket också medförde att de fick betydligt sämre utfall än jag. Jag har aldrig odlat varken bönor eller ärtor på dessa fält innan, vilket kan vara en orsak till att jag slapp brunfläcksjukan, spekulerar Carl- Herman. - Jag sålde mina åkerbönor till Vara Lagerhus för 1,50 kr/kg. Tittar man på total ekonomin så är det få grödor som kan tävla med åkerbönan. Den kan sås tidigt, kräver ingen extra kvävegödsling, levererar kväve till nästkommande gröda, konkurrerar väl med ogräs och klarar de torrare förhållandena som kan uppkomma med vårplöjning bra. Dessutom så tröskas grödan senare vilket passar oss i det maskinsamarbete som jag har med två grannar, avslutar Carl-Herman.


 

2005-04-22