Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-mjölken ökade 7 procent

Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölkfortsatte öka under 2006. Tillverkningen ökade med 7 procent och det är den största ökningen sedan 2001. Under 2005 ökade tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk med 5 procent. Under 2006 tillverkades knappt 73 000 ton och det är en ökning med nästan 5000 ton mot föregående år. Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har haft en stabil ökning under hela tvåtusentalet med ökningar mellan 4 och 7 procent, undantaget år 2000 och 2001 då ökningen var 15 procent. Tillverkningen av standardmjölk minskade dock, vilket delvis kan förklaras med att Arla tillfälligt upphörde med tillverkningen under hösten på grund av brist på ekologisk mjölk. Den totala försäljningen av konsumtionsmjölk minskade med 6 procent under 2006 och med 2 procent året innan. Den ekologiska andelen ökade med nästan en procent till 7,6 procent under 2006 från 6,8 procent under 2005.

2007-05-21