Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Wästgötarna lanserar nya mjölprodukter

Wästgötarna är en ekonomisk förening för ekologiska spannmålsproducenter, i dagsläget finns det nio västgötska medlemmar i föreningen som bildades under våren 2004. Syftet med föreningen var att möjliggöra medlemmarnas produktion av gamla sädesslag. -1000 hektar åkermark odlas i föreningens regi och allt odlas ekologiskt, säger Bosse Alexandersson, vice ordförande i och tillika grundare av Wästgötarna. 100 hektar av den odlade arealen är Spelt (även kallad Dinkel). Sedan tidigare har man ett samarbete med Levene kvarn och en ny skalmaskin har gjort det möjligt att börja sälja speltmjöl i större utsträckning. Sedan mars månad säljer Wästgötarna Spelt Fullkornsmjöl, Spelt Hel kärna och Spelt Siktat mjöl. All Spelt som finns tillgänglig i föreningen, ungefär 60 ton av Speltskörden 2004 kommer att säljas som mjöl under 2005. –Vi kommer bli av med hela fjolårsskörden, vi har till och med legat lite lågt i marknadsföringen för att inte sälja slut allt på en gång, säger Alexandersson. Speltmjölet finns att köpa i lokala ICA-butiker. Mer information finns på Wästgötarnas hemsida : www.wastgotarna.se

2005-04-07