Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska ekoarealen ökar 2019

Den ekologiska odlade arealen fortsätter att öka i Danmark. Under 2019 ökade de danska lantbrukarna sin ekologiska areal med 7,9 procent, en ökning med drygt 22 000 hektar.

- Det är härligt att konstatera att det är en stor öppenhet och omställningsvilja vid danska lantbrukare, en köpkraft vid konsumenterna och att vi i Danmark har en offensiv ekologisk politik och detaljhandel. Det är ett stort beslut för en lantbrukare att lägga om sin gård till ekologisk och den bygger på mycket tänkande och förberedelser. Økologisk Landsforening har hjälpt till med rådgivning samtidigt som vi har arbetat med att säkra en ökad efterfrågan, så att det är ekonomiskt intressant för lantbrukarna. Omläggning och marknad går han i hand med stöttning från regeringens ekologiska politik. Det visar vägen till en grönare framtid, där världsmålen blir till handling och inte bara prat, säger Per Kølster, förman i Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening ger gratis rådgivning till lantbrukare som önskar att ställa om sina gårdar till ekologisk produktion. I år samarbetar man med kommunerna Middelfart och Langeland för att se om deras lantbrukare kan tjäna på att lägga om till ekologisk produktion.

- Det är ett icke-bindande erbjudande att ge jordbrukaren en översikt över vad ekologiskt jordbruk är. Vi blir av med några myter, och det visar sig ofta att många kan få en hel del av omställningen till ekologi. Vissa börjar direkt och andra har ekologi i åtanke framöver. Samtidigt är det en möjlighet att leta efter möjligheter när jordbrukaren planerar gårdens framtid, säger Jens Peter Hermansen, ekologisk konsult vid Økologisk Landsforening.

Den danska ekologiska produktionsarealen var 2019 var 301.481 hektar jämfört med 279.299 hektar i 2018.

Källa: Økologisk Landsforening

2020-06-01