Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bra start för höstrapsen

Den milda höst vintern och den svala våren har gynnat utvecklingen av höstraps generellt. Bestånden av både ekologisk och konventionell raps ser bra ut i Sverige, enligt Albin Gunnarsson, rapsguru på Svensk Raps.

Främst är angreppen av insekter och framförallt rapsbaggar betydligt mindre i år. Men varför vet man inte riktigt.
- Vi har sett betydligt mindre rapsbaggar i år. Inflygningen har varit ovanligt liten under de varmare dagarna på slättbygderna. Lite större angrepp har man haft i Sörmland och i mellanbygderna. Det kanske beror på att vi har haft en mindre areal av vårraps ett par år vilket missgynnat rapsbaggarna, säger Albin Gunnarsson.

Det kalla nätterna och att temperaturen de sista veckorna och att det inte har varit över 10 grader påverkar också inflygningen.
- Vädret med kyla har inte passat rapsbaggarna och plantorna har ”smygvuxit” ifrån baggarna. Nu är faran på många ställen över eftersom rapsen börjat blomma och då kryper baggarna in i blomman där de enklare kommer åt att äta pollen, istället för att äta sig igenom knopparna, säger Albin Gunnarsson.

På vissa ställen har dock rapsen frusit bort och bestånden är ordentligt klena, speciellt där vilt-trycket har varit stort och där plantorna beskattats hår under vintern och tidig vår.
- Små plantor har det svårt att klara kyla och när det kommer ett par köldnätter i rad ner till 6-7 minusgrader så ger många av de klena plantorna upp, säger Albin Gunnarsson.

Det skall mycket till för att bryta en halvdålig ekologisk höstraps. Klarar man ogrässituationen så rapsplantan en fantastisk förmåga att kunna kompensera och kunna ge skörd även med få plantor.


- Har man möjlighet att hacka i ekologisk höstraps så skulle jag inte ge upp i första taget. Att få ett till två ton raps går nästa alltid om bara plantorna finns, speciellt ett år som detta när rapsbaggetrycket är så lågt, säger Albin Gunnarsson.

Lite skador finns det dock även i de mycket fina rapsbestånden. På många rapsfält kan man nu se längsgående sprickor i rapsstjälkarna.
- Det är ingen fara och det kan bero både på kyla och att rapsplantan växer lite för fort nu när värmen kommer igen. Rapsen gör så ibland och det är inte sortbundet, avslutar Albin Gunnarsson.

2020-05-15