Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

En ny webbplattform för våra svenska hotade arter

I samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj publiceras nu en helt ny webbplattform (RäddaEnArt) där enskilda personer, organisationer och företag kan hitta arter att stödja. Aldrig tidigare har det varit möjligt att hitta alla bevarandeprojekt på ett och samma ställe. Du kan söka fram den art/projekt du vill stödja via art, organisation eller via landskapsdjur. Ni hittar redan nu plattformen på www.raddaenart.se.

Plattformen består av endast svenska arter och naturtyper och innehåller idag länkar till 44 olika bevarandeprojekt indelade i 8 olika grupper hos 14 olika organisationer. Fåglarna utgör den största gruppen med 15 projekt och däggdjuren följer därefter med 11 projekt. Fjärilar och kärlväxter är grupper med många arter i vår svenska natur varav många är svårt hotade. Det är därför förvånande att så få bevarandeprojekt pågår.
- RäddaEnArts mission är att vara en länk mellan olika organisationers projekt för att rädda olika arter och naturtyper i vår svenska natur. Vi ska tillsammans med våra organisationer som stöttar RäddaEnArt bidra till att öka den biologiska mångfalden och därmed skapa möjligheterna för ett mer hållbart samhälle, säger Magnus Rignell, Initiativtagare till RäddaEnArt i ett pressmeddelande.

För att stötta arbetet med bevarande av hotade arter och naturtyper i vår natur har du möjlighet att bli RäddaEnArt Vän helt utan kostnad. Med detta följer en rad olika förmåner och du ges också möjlighet att få besöka olika bevarandeprojekt.
- Ett enskilt bidrag kanske inte räcker långt men om vi är många som stöttar dessa projekt, företag, organisationer och privatpersoner, kan vi tillsammans göra stor skillnad i detta ofta helt ideella arbete. Som RäddaEnArt Vän har du också möjlighet att bidra utan att skänka pengar bara genom ditt engagemang, säger Magnus Rignell.

Webbadress: www.raddaenart.se

2020-05-22