Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stämmouttalande Ekologiska lantbrukarna: Ge miljöersättning till all vallodling!

I ett stämmouttalande från riksstämman i Tällberg kräver föreningen att det i nya CAP ska gå att söka miljöersättning för ekologisk vallodling. Vall är centralt i ekologiska växtföljder och Ekologiska Lantbrukarna kräver att alla ekobönder som odlar vall, oavsett om de har djur på gården eller inte, ska kunna få ersättning för den miljönyttan.

Just nu är Sverige det enda landet i EU som inte ger ersättning till ekologiska vallar. Istället utgår en ersättning för djurhållning, som inte inkluderar vallodlingen fullt ut. Det innebär till exempel att djurlösa växtodlingsgårdar får försämrade konkurrensmöjligheter.

Dessutom kan de uteblivna vall-ersättningar innebära att ekobönderna styrs mot att odla mindre andel vall. Det skulle innebära en kraftigt försämrad miljö- och klimatnytta. Framförallt handlar det om kväveförsörjning, ökad mullhalt, kolinlagring och biologisk mångfald. Dessutom är vallen viktig för att motverka ogräs och angrepp på ekologiska grödor.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2020-03-17