Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BM Agri – baggar i spannmål oroar

Försäljningen av ekologisk spannmål rullar på för BM Agri, men i lugnare takt när det gäller foderspannmål. Däremot görs det kontinuerligt affärer på högprotein kvarnvete och grynhavre där efterfrågan finns i både Sverige och Europa. Ett problem som uppkommit med den varma vintern är insekter i spannmålen.

- Vi märker tydligt att vi har en större efterfrågan på kvarnvete och grynhavre än foder. Här får vi förfrågningar på lite större volymer hela tiden. Däremot verkar det fortfarande finnas kvar en hel del ekofoderspannmål på marknaden, både i Sverige och utomlands, vilket pressar priserna, säger Per-Arne Gustavsson, VD BM Agri.

Ser du några orosmål på himlen nu?
- Den varma vintern gör att man måste se till sin lagrade spannmål att den inte har tagit fukt och därmed blir dålig. Vi har även märkt att insektstrycket, ”baggar”, är betydligt högre i år än tidigare och vi har redan några fall nere i Skåne där man hittat ”baggar” i konventionell spannmål. Här är det läge att sätta ut fällor för att upptäcka detta i tid. Värmen i vår kommer sätta ordentlig fart om det finns insekter i spannmålen, säger Per-Arne Gustavsson.

Höstvete, foder- eller kvarnvete?
- Skall man odla höstvete så betyder det mycket om man klarar kvarnkvalitet. Marknaden betalar idag premier för extra höga proteinhalter. Det vi ser idag är att det är ordentliga skillnader i pris mellan foder- och kvarnvete och så tror jag det bli i nästa år också, säger Per-Arne Gustavsson.

Vad tycker du att de ekologiska spannmålsodlarna skall satsa på i vår?
- Jag ser en fortsatt god efterfrågan på grynhavre, kvarnvete, åkerböna och höstraps. Dessa grödor har vi både en inhemsk- och exportmarknad för och här tror jag att man kommer att kunna göra bra affärer även säsong år, säger Per-Arne Gustavsson.

2020-03-05