Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Systembolaget ökar ekoförsäljningen med 300 miljoner 2019

Systembolaget är Sveriges näst största aktör på den ekologiska livsmedelsmarknaden. De har under flera år ökat sin försäljning av det ekologiska sortimentet. Systembolaget har haft ett internt ekoandelsmål på 10 procent (volym) 2020. Detta nåddes redan 2015. 2018 ökade den ekologiska försäljningen med 9 procent, beräknat på volym och försäljningen har fortsatt öka under 2019 med 3-4 procent.

- Det finns inga andra länder som har lika stor andel ekologiska produkter. Men vi ser en tydlig trend i världen för att kundintresset ökar. Det har skapat en större konkurrens mellan uppköpare av vin och vi kan inte alltid få just den produkt vi vill ha utan får ibland välja andra för att säkerställa ett bra erbjudande av ekologiska produkter, Johan Lund, Systembolaget.

Systembolagets ekoförsäljning ökade med 5 procent under 2019 till drygt 5,4 miljarder kronor (5,1 miljarder, 2018). Det innebär att den ekologiska försäljningen ökade med cirka 300 miljoner kronor 2019 till en ekoandel på 14,9 procent (14,6 procent, 2018).
- Våra ekologiska mål är att vi ska säkerställa att andelen inte minskar totalt sett. Vi strävar också efter att ha ekologiska produkter i alla våra produktsegment, säger Johan Lund, Systembolaget.

2020-02-27