Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Större rötter med biostimulanten Physolith

Våren 2019 provade Emil Olsson, Slätte gård den nya produkt Physolith i blandsäd, ärtor/havre. Skillnaderna blev jättetydliga i bättre rotutveckling och bestockning när en första uppföljning gjordes i fältet i slutet av maj.

- Vi såg stora skillnader mellan nollrutorna och övriga fältet som fått Physolith. Rötterna var både större, längre samt hade vi fler sidoskott. Tyvärr så gjordes det endast mindre nollrutor i våras, så det gick inte att utvärdera skördeskillnader i siffror. Men kommande år skall vi mäta även detta. Detta blir spännande och se om effekten på skörden, säger Emil Olsson, Slätte gård.


I Sverige är biostiumlering fortfarande i ett tidigt stadie medan det ute i Europa är mycket större och vanligare. Här används det på alla de vanligaste grödorna och har så gjorts de sista tio åren.

Vad är Physolith?
Physolith är en produkt som klassas som en biostimulant. Physolithen innehåller ämnet aminopurin som ökar celldelningen i växten och får roten att växa mer. I oberoende försök som genomförts i Europa där man har gödslat med Physolith har man kunnat visa på 28 procent större rotmassa och 22 procent ökad bestockning. Physolith innehåller även reaktivt kalk som samverkar med aminopurinet (hormonliknande effekt) som stimulerar plantan att skapa en kraftigare planta. Kalcium upptaget är viktigt för att öppna upp för alla andra näringsämnen, speciellt fosfor som stimulerar rottillväxten.
- I vallinsåder på försök här i Sverige ser vi att bestockningen ökar så man får en tätare vall med bättre rotsystem under alla vallår. En bättre rotutveckling med mer finrötter klarar att ta upp näring bättre och klara försommartorka bättre eftersom rottillväxten blir snabbare och större. Vi har sett även väldigt fina resultat i grödor med litet rotsystem som potatis, ärtor och åkerbönor, Anders Bergstrand, Timac Agro.

Sprids på ytan vid sådd
Physolith är en pelleterad produkt som sprids med en vanlig centrifugalspridare i samband med sådd. Produkten skall läggas på ytan och en normalgiva är 300 kilo per hektar. Under hösten 2019 har Ekoväx testat Physolith på 15 gårdar i Sverige i höstraps.
- På 12 av 15 gårdar blev fick vi positiva resultat, med kraftigare plantor med 1-2 blad mer och framförallt bättre och kraftigare pålrotrot i de tre uppföljningar som utfördes, säger Anders Bergstrand, Timac Agro som gjorde den tillsammans med Staffan Svensson, på Ekoväx.

Fördelen med en stark pålrot är att rapsplantan har mer energi i vår och kan på så vis komma i gång före baggarna. Finrötterna gör att rapens också får lättare att tillgodogöra sig växtnäring. 1-2 mer blad ger rapsen möjlighet att kunna sätta 1-2 sidoskott mer och på så vis bygga en högre skörd. Den andra uppföljningen kommer bli i vår för att se om övervintringen förbättras, och den sista uppföljningen görs innan skörd för att se om det är fler sidoskott per planta, enligt Staffan Svensson.

På tre gårdar av de 15 gårdarna fick man inga tillfredställande resultat.
- På dessa tre gårdar ökade inte rottillväxten. Det gemensamt för dessa gårdar var att det bedömdes att det inte funnit tillräckligt med tillgängligt kväve. Detta eftersom man plöjt ned stora mängder halm samt att man troligtvis hade en låg mineralisering av tillförd hönsgödsel då det var en kall höst, säger Anders Bergstrand, Timac Agro.

2019 kom också resultatet från det första svenska försöket i ekologisk odling, vårkorn, som lagts upp av Timac.
- Physiolith höjde där skörden med 8 procent från 6.600 kg/ha till 7.200 kg/ha, vilket ökade lönsamheten med cirka 500 kr/ha. I potatis så ser man skördeökningar på 8-12 procent högre skörd med bättre sortering på potatisen, säger Stefan Atterwall, VD Timac Sverige.

Physolith fungerar bäst på gårdar som använder mycket stallgödsel och har en bra mullhalt och en drivande jord. Physolith ersätter inte kväve utan är beroende av att det finns tillgänglig växtnäring till plantan för att produkten ska ge full utväxling. Den här produkten ska tillföras utöver den vanliga gödslingen man gör för att öka skörden och på så sätt betala sig och öka vinsten.

Physolith fungerar bäst i grödor med litet rotsystem och cahscrops. I Sverige har den visat sig fungera bra i höstraps, potatis, vallinsådd, ärtor, bönor, korn, grönsaker, höstvete.
Text: Olle Ryegård

2020-02-10