Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mindre KRAV-mjölk säljs av detaljhandel

Den svenska ekologiska mejeriförsäljningen minskar med 4-5 procent under 2019, en trend som även bekräftas av Arla. Främst är det i detaljhandeln som den ekologiska mejeriförsäljningen minskar hos. Detta pressar priset för KRAV-mjölken och nu är KRAV-tillägget under kronan.

Arla sålde ekologiska mejeriprodukter för 1,8 miljarder kronor 2019, vilket är en minskning med 0,1 miljarder jämfört med året innan. Nu hoppas man på Arla att botten är nådd och man märker redan av lite försäljningsökningar sedan man körde igång sin EKO NETTO NOLL kampanj under hösten 2019.
- Vi ser att tappet inom kategorin ekologiskt mejeri med mjölk i spetsen har minskat med hälften efter lanseringen av Arla EKO NETTO NOLL. Arla driver alltså både kategorin och Arlas ekologiska portfölj, säger Ann Freudentahl, Arla.


Försäljningen minskade 4 procent mellan 2019 och 2018 men tappet har minskat senaste kvartalet 2019. Arlas ekoandel är nu 12,6 procent av den svenska totalförsäljningen.

Arla tror på ökning 2020
För 2020 så har Arla som mål att återigen öka sin ekologiska mejeriförsäljning. Arla planerar också att köra vidare med kampanjen Arla EKO NETTO NOLL under de första månaderna av 2020.
- Klimatfrågan är och blir allt viktigare för konsumenter, vilket vi svarar på genom vår EKO NETTO NOLL lansering. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt ekologiska erbjudande samtidigt som vi arbetar för att nå netto noll klimatavtryck till 2045 med hela vår portfölj, säger Ann Freudentahl, Arla.

KRAV-tillägget under kronan för mjölken
Priset för KRAV-mjölken har sjunkit under 2019. Även prisskillnaden mot konventionell mjölk har minskat. I dagsläget, i januari är merbetalningen för KRAV-mjölk 83 öre, en minskning med 31 öre sedan i april 2019. Priset är 4,30 jämfört med 3,47 för konventionell mjölk. Det sjunkande priset är ett resultat av det överskott av ekologisk mjölkråvara som finns på marknaden. - Överskottet av ekologisk mjölkråvara är cirka 30-40 procent på den svenska marknaden just nu. Detta överskott säljs i dagsläget med förlust för mejerierna på den konventionella marknaden, säger Cecilia Ryegård, Agrovektor.

Minskad eko-mjölkproduktion?
Invägningen av den ekologiska mjölken minskade något under 2019. Agrovektors prognos är en fortsatt minskning av den ekologiska mjölkinvägningen 2020.
- Detta som ett resultat av marknadens signaler och den låga merbetalningen för KRAV-mjölken. En nivå på en merbetalning runt 1 krona per liter är ett bra rättesnöre för när produktionen är lönsam för många ekologiska mjölkgårdar, men lönsamheten häger även ihop med många andra faktorer på gården, säger Cecilia Ryegård, Agrovektor.

Text: Olle Ryegård

2020-02-06