Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen ekoaffär fortsätter att växa – 1,1 miljard kronor 2019

Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsätter att växa för Lantmännen och målet är fortsatt tillväxt. Under 2020 lanseras flera nya ekologiska produkter under varumärkena Kornkammeret och GoGreen och nu hoppas man också att den nya ”ekovodkan” slår igenom fullt ut.

Lantmännens ekoandel utgjorde 8,4 procent av den totala försäljningen av spannmål, foder, insatsvaror och livsmedel 2019. En affär som vuxit kraftigt de senaste 10 åren.
- Ekoaffären är viktig för Lantmännen och den är störst inom foder och spannmål. Totalt omsatte Lantmännens ekoaffär 1,1 miljarder kronor i Sverige 2019, säger Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen.
Största andelen av försäljningen är KRAV certifierad

Sämre drag i konsumentmarken i Sverige
Den svenska fodermarknaden är drivande i försäljningsökningen och för 2020 hoppas Lantmännen på en ökad export.
- I dagsläget ser vi god tillgång på råvara och vikande intresse från konsumentsidan i Sverige. För några år sedan var situationen den omvända, så marknaden svänger. Vi ser att fler och fler konsumenter blir värderingsstyrda i sin konsumtion och medvetna om hållbarhetsfrågor kopplat till livsmedel. Klimatfrågan blir allt viktigare, säger Linnea Heiskala, Sustainability Project Manager på Lantmännen.

Fortsatta ökningar 2020 Lantmännens inköp och försäljning av ekologisk spannmål har ökat under året i enlighet med de mål man tidigare satt upp.
- Vi har dock en bra bit kvar för att nå upp till att handla med 200 000 ton ekologisk spannmål 2020, det mål som sattes upp 2016. Viktigt framåt blir att produktionens ökning sker i takt med de grödor som efterfrågas från handeln och på exportmarknaden. Vi ser en stagnerande marknad i Sverige, som dock ligger på en hög nivå, och möjligheten att nå 2020 målet ser vi främst genom en ökad export, säger Linnea Heiskala Sustainability Project Manager på Lantmännen.
Lantmännen importerar proteinråvaror.
- Vi importerar de råvaror som inte kan produceras i Sverige, i övrigt prioriterar vi svenska råvaror. Foderproduktionen har det största importbehovet, till exempel ekologisk soja, eftersom det råder brist på ekologiska proteinråvaror i närområdet, säger Linnea Heiskala.

Eko-kampanj i Danmark Under 2020 kommer Lantmännen att lansera ett par nya ekoprodukter under varumärkena Kornkammeret och GoGreen. En lyckad utökning av sortimentet i slutet av 2019 var ekovodkan som produceras av Lantmännen Reppe.
- Vi planerar en ekokampanj för det ekologiska varumärket Kornkammeret i Danmark. I övrigt kommer ekoprodukter att lyftas genom andra kampanjer som täcker bredare teman, säger Linnea Heiskala.

2020-02-03