Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bättre kvalitet och effektivitet med växtbiostimulanter!

Sitter på flyget hem efter fyra dagars konferens om växtbiostimulanter Barcelona. Slås av hur stort användandet är i resten av världen i den gröna sektorn och hur lite vi använder detta i Sverige och svenskt lantbruk. Är glad och upprymd över vilka enorma möjligheter vi nu har och hur mycket problem man redan löst i lantbruket med dessa ”nya produkter” i världen.

Det häftiga med hela konferensen var att man fylldes av en härlig entusiasm och framtidstro. Precis som när jag besökte Gaudis katedral, La Sagrada Familia, i staden. Samma känsla som att inget är omöjligt och att mänskligheten är god och att man kan göra vad man vill tillsammans med naturen bara om man bara bestämmer sig.

Växtbiostimulanternas årtionde är kommet!
Mässan hade stort fokus på kvalitet, näringseffektivitet och ökad skörd. Områden där Sverige ligger ordentligt efter och där det nu verkar finnas stora möjligheter att förbättra och utveckla produktionen i en betydligt lönsammare riktning. Jag är tämligen säker på att det är inom detta område ”växtbiostimulanter” som den riktiga biologiska revolutionen kommer att ske, och det kommer gå snabbt. Det här innovationerna finns, de som kan lösa frågorna om öka utnyttjande av näringsämnen, mindre och effektivare användning kemiska bekämpningsmedel, högre skördar med mindre energikrävande och effektivare insatsmedel. Det bästa lösningarna är kombinationer mellan biologi och kemi eller bara biologi.

Fanns det då några nya intressanta odlingsverktyg?
Ja, det var ingen brist på företag och nya produkter. Över 1600 företag deltog på mässan från hela världen. Många produkter som presenterades är idag självklar och erkända i de länder som de används i. Företagen satsar miljarders och åter miljarders på utveckling inom detta område nu. Enligt många av de aktörer som jag pratade med så kunde deras produkter öka skörden med minst 10 procent, samtidigt minska behovet av kväve med över 30 procent, minska eller helt ta bort behovet av kemisk bekämpning och dessutom öka kvaliteten på grödorna väsentligt. Lite för bra för att vara sant….eller?

Produkter som utvecklas hela tiden
Det som jag också slogs av var hur många nya företag som var på mässan och frånvaron av de välkända stora kemiföretagen. Det förvånade mig. Även hur komplexa många av de nya produkterna var från ”de nya biologiska företagen”, jämfört med de klassiska kemiföretagen. En produkt från klassiska kemiföretagen innehåller ofta bara en bakterie eller aktiv substans medans produkt från en av den nya generationens företag innehåller upp till 1000-tals av olika växtbiostimulanter, iform av mikroliv och hormonliknande ämnen som hjälper växten att må och växa bättre. Det har ett helt annat sätt att utveckla sina produkter på och de tas i mångt och mycket fram genom ”trial and error”. Hittar man en bra aktiv substans, bakterie eller svamp så lägger man bara till de i produkten. Ett helt annat sätt att tänka och utveckla på, än klassiska sättet. Det ger dessa ”nya komplexa produkter” en enorm utvecklingspotential och fördel framöver, precis som öppna källkoder på nätet. Dessa produkterna är också extremt svårt att kopiera, vilket göra att även små aktörer vågar satsa pengar på nya produkter.

Nya produkter som inte testats i Sverige
Problemet är dock att den forskning och försök av dessa komplexa produkter bara har gjorts utanför Sverige i andra klimatzoner och därför inte är direkt applicerbara, samt att många produkter är dyra. Produkterna är i förstahand utvecklade för trädgård, grönsaker, frukt-, nötter- och vinodlingar. Därför är hektarpriset i vissa fall så högt så det inte är ekonomiskt intressant att använda i Sverige på vanliga växtodlingsgårdar. De går även rykten och att de cirkulerar ”bluffprodukter” på marknaden och därför behövs produkterna testas i Sverige.

Femårigt tema på Slätte Ekodag
Jag är därför glad att vi nu har satt temat på Slätte Ekodag till ”växtbiostimulanter” och att vi beslutat ha kvar temat i minst 5 år. Detta så att vi kan syna och visa upp alla de nya mirakelkurer som nu kommer in med stormsteg på den svenska marknaden. Ett tiotal företag har redan anmält intresse så skriv upp den 16 juni i er kalender och kom och syna ”bluffen”!


Fullt ös!

Olle Ryegård

2020-01-09