Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hallå där, Mats Fimmerstad, Dynami AB

Ekoweb har fått en pratstund med Mats Fimmerstad, VD och ägare av Dynami AB, som är beläget strax utanför Vara i Västergötland. Mats arbetar med att sälja och installera solceller och batterier, samt optimera utnyttjande av el på industrier och lantbruk.

Är det lönsamt att installera solceller?
- Ja, kalkylerna visar plus. På lantbruk med lite större egenförbrukning har man en payoff på cirka 10-12 år. Med de lagar och regler som gäller nu har man ett eget pris på elen på cirka 50 öre KWH om man investerar i solceller. Solcellerna beräknas hålla i drygt 40 år.

Vilka företag passar detta?
- Företag som gör av med mycket el själva och har många hyresgäster inomgårds som man kan sälja el till. För den el som man förbrukar själv betalar man ingen nätavgift. Avkastningen på investerat kapital ligger nu på 8-10 procent, så är det en vettig investering. Reglerna är också så upplagda att man har fördelar om man har effektuttag på mellan 63-100 ampere. Investeringen blir lägre om man har bra tak och bra el-kablar på fastigheten och därmed lönsammare.

Statliga bidrag?
- Staten vill öka andelen solceller och just nu ger man ett investeringsstöd på 20 procent. Man ger även en skattereduktion på 60 öre per producerad kwh som säljs.

Finns det några driftsfördelar med solceller?
- Genom att producera el själv så jämnar man ut det uttagna effektbehovet på gården. Det gör att man ofta kan gå ned i huvudsäkringar och på så sätt sänka sina elkostnader total. Vi arbetar mycket med att optimera företagens effektuttag och här finns det massor att göra. Ibland sätter vi in batterier för att jämna ut kortsiktiga effektbehov.

Hur tänker ni med etablering?
- Ofta är det storleken på taket och behovet av el-kablar som begränsar investeringen och storleken på solcellsanläggningen. För el-marknaden så ser jag att det är en fördel att både producera el till sig själv samt att sälja en del på spotmarknaden. Det gör investeringen stabilare. Att teckna rätt el-abonemang är också avgörande för att det skall bli lönsamt. Sedan är det bra att etablera panelerna på både öst, väst och söder sidan av byggnaderna. Då får man en jämnare el-produktion än att bara maximera och sätta paneler på södertak. Förkalkylen ger bäst avkastning på söderlägen men för att få en säkrare kalkyl som inte är beroende på framtida bidrag kan det vara rätt att inte producera max utan mer jämt vilket innebär flera väderstreck.

Hur ser du på framtiden för elpriset?
- Vi ser att förbrukningen av el ökar hela tiden samtidigt som Sverige stänger kärnkraftverk. Det kommer troligtvis att driva priset uppåt. Nu håller man på med att elektrifiera bilparken så känns det heller inte så avlägset att man kommer göra det med traktorer också.

Olle Ryegård

2020-01-15