Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk mjölkproduktion bättre för miljön enligt ny livscykelanalys


Länk till studien här>>

En ny europeisk studie visar att det är dött lopp mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion sett till på verkan på klimat, övergödning och försurning. Däremot är den ekologiska produktionen betydligt bättre om man väger in biodiversitet och ekotoxicitet (miljögifter). Detta beror på att ekologisk mjölkproduktion har betydligt mer vall i sitt produktionssystem.

Studien har jämfört ett antal fiktiva mjölkgårdar i olika länder i Europa i en livscykelanalys. Ytterligare positivt för mjölkproduktionen i stort var att när man vägde in kolinlagringen minskade klimatpåverkan med mellan 5-18 procent.

Studien är en av få som också väger i ekotoxicitet, det vill säga negativ påverkan på omliggande ekosystem från användning av bekämpningsmedel. Där visar studien att ekologisk mjölk bara orsakar 2 procent så stor ekotoxisk påverkan som konventionell mjölk.

Studien påpekar vikten av att inkludera vall i produktionen och dess betydelse för miljöpåverkan. Ju mer vall, desto mindre miljöpåverkan.

Läs mer här>>

Källa: EPOK2019-01-11