Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Allt fler danskar handlar ekologiskt

Mer än hälften av alla danskar, 51,4 procent för att vara exakt, handlar ekologiskt varje vecka, enligt en dansk undersökning. Detta kan jämföras med 48,7 procent i samma undersökning ett år tidigare.

Några olika studier om de danska ekokonsumenterna har genomförts under året. De visar bland annat att ju högre kunskap konsumenten har om ekologiskt desto mer benägen är man att handla ekologiskt. Man får också bekräftat att fler kvinnor än män handlar ekologiskt (fördelning: 87/80)

- Både män och kvinnor har ökat sitt förtroende för ekologiska livsmedels fördelar, visar undersökningen. Under bara det senaste året har det skett en markant utveckling. Samtidigt svarar 65 procent av männen och 72 procent av kvinnorna att de ”helt säkert” kommer att köpa mer ekologiska produkter i framtiden. Detta bekräftar att den ekologiska försäljningen kommer att fortsätta öka framöver, säger Helle Bossen, chefsrådgivare hos Organic Denmark.

2019-01-09