Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
I spåren av den mycket uppmärksammade debatt som gjort gällande att ekologiskt skulle ha en större klimatpåverkan än konventionellt jordbruk har en ny studie publicerats, som visar att det ser rätt bra ut för ekologiskt jordbruk ändå.

Om man analyserar lantbrukets produktion från jord till bord och jämför ekologiskt och konventionellt jordbruk är det i stort sett ingen skillnad i de två olika metodernas klimatbelastning. Detta enligt det internationella forskningsinstitutet Icrofs, i Danmark. Man har gått igenom ett flertal livscykelanalyser från Schweiz, Sverige och Danmark där forskare undersökt produkters klimat och miljöavtryck från jord till bord inklusive all extern iput som foder, bränsle- elförbrukning och gödning. Resultatet blir enligt Icrofs ingen nämnvärd skillnad mellan ekologisk och konventionell produktion.

Utsläppen av växthusgas är generellt lägre från ekologisk produktion per hektar, men på grund av lägre avkastning jämnas skillnaden ut när man jämför per kilo producerad vara. Enligt Institutet för Agroekologi vid Aarhus Universitet bör man dock inte enbart titta på drivhusgaserna, utan även biodiversiteten, bekämpningsmedelsförbrukningen och kolinlagringen måste ingå i bedömningen när man jämför de olika produktionsformerna i en miljövärdering.

Man hänvisar till att den biologiska mångfalden är ca 30 procent högre och att även kolinlagringen är högre i ekologiskt jordbruk, vilket är gynnsamt för klimatet. Studier visar också att de ekologiska konsumenterna har en mer växtbaserad kost än de som primärt handlar konventionell mat.

Läs mer här>>
 

2019-01-08