Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya ekoprojekt


Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.Detta är resultatet av den första utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra, i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen.

- Vi fick in många bra projektansökningar och konkurrensen har varit hård. Vi har gjort en helhetsbedömning av projekten och deras angelägenhetsgrad. Vi har också bedömt ansökningarna utifrån bland annat erfarenhet, kompetens, målgruppsanpassning och innovationsgrad. Andra faktorer vi vägt in är samverkan, bredd och kostnadseffektivitet. Samverkan är viktigt och skapar kopplingar mellan åtgärder och aktörer, berättar Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för ekouppdraget.

Pengarna fördelas mellan dessa aktörer och projekt:

Kampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i restaurangsektorn
Ekomatcentrum får 4,73 Mkr (2018-2020) för att genomföra en kampanj. I samarbete med Ekokockar och KRAV ska tävlingen Årets Ekokrog återuppstå, med de två nya kategorierna fastfood och trafiknära restauranger. Denna kampanj omfattar även ett utbildningsprogram och en ekologisk krogguide.

Kunskapshöjande utbildningsprogram om ekologiska livsmedel för offentlig sektor
Miljö Linné får 1,33 Mkr (2018-2019) för att genomföra fysiska utbildningar med fokus på de ekosvaga kommunerna, med möjlighet att anpassa kursupplägget efter kommunernas individuella behov. Martin & Servera får 0,995 Mkr (2018-2020) för att ta fram och genomföra en utbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor via e-learning.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor
Ekomatcentrum får 1,6 Mkr (2018-2019) för att samla in, sammanställa och presentera marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor, samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Nationella riktlinjer
KRAV får 2,71 Mkr (2018-2019) för att utveckla de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, i samarbete med LRF och Ekologiska Lantbrukarna och i dialog med branschen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. I projektet ingår att ta fram en användarvänlig digital lösning för de nationella riktlinjerna.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv
Ekologiska Lantbrukarna får 2,29 Mkr (2018-2019) för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion. Den information som ska tas fram handlar om prognoser, prisnoteringar för Sverige och omvärlden samt analyser av hur andra länder stimulerar sin ekomarknad.

Webbportal för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel
SLU, EPOK får 3,13 Mkr (2018-2020) för att i samarbete med Organic Sweden och andra ekoorganisationer bygga upp en webbportal. Denna kommer bland annat samla statistik och marknadsdata, information om regelverk och certifiering, nyheter inom och utanför Sverige, fakta om miljö- och samhällsnytta med eko, guide för företag och marknadskommunikation samt en förteckning över nationella och internationella organisationer.

Informationskampanj om ekologiska livsmedel
Organic Sweden får 5,995 Mkr (2018-2020) för att i samarbete med Sveriges Konsumenter, Ekologiska Lantbrukarna och andra organisationer genomföra en bred informationskampanj om ekologiska livsmedel. Målgruppen är livsmedelskedjan och konsumenter. Kampanjen kommer utgå från en digital kampanjsida med olika aktiviteter.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel
Organic Sweden får 1,93 Mkr (2018-2019) för att genomföra ett åtgärdspaket med fyra huvuddelar – Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern samt Ekologiska Trendrapporten. Agroidé får 0,75 Mkr (2018-2019) för att utveckla den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad, med såväl fördjupad information som utökade avsnitt för svensk ekologisk råvara. Agrovektor får 0,54 Mkr (2018-2019) för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och att i samarbete med Agroidé utöka råvaruavsnitten i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

2018-10-16