Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Så får ekobönderna torkhjälp i Danmark

Många länders lantbrukare i Europa är drabbade av årets extrema sommartorka. I Danmark har man gett ekobönderna möjlighet att sänka grovfodernivån till 50 procent och tillåtelse att skörda och använda grönfoder tidigare än vad regelverket säger, utan att bli av med ekocertifieringen.
Vissa grödor har mognat betydligt snabbare än normalt i hettan. Därför har man öppnat upp möjligheten till dispens för att ta ekofoder på omläggningsarealer för lantbrukare med foderbrist. 400 lantbrukare har lagt om 10 000 hektar. Det är areal som inte är godkänd förrän 1 september.  Nu finns alltså möjlighet att skörda den och använda som ekofoder i augusti, trots att den egentligen skulle varit i karens ytterligare en månad. Ökologisk Landsförening har dock varit mycket tydliga med att man inte kommer att tillåta konventionellt foder, för att slå vakt om ekocertifieringens trovärdighet.
 – Vi kommer inte att tillåta konventionellt foder. Men här pratar vi om foder som ett normalår ändå skulle blivit använt som omläggningsfoder. Det är odlat ekologiskt från sådd till skörd, säger Mads Helms. Vice vd Ökologisk Landsförening.

TORKTILLÄGG I DETALJHANDELN?
Ökologisk Landsförening för också diskussioner med detaljhandeln om att införa ett ”torktillägg” i form av en avgift på ekoprodukter som går oavkortat till lantbrukaren. Momsbefrielse på lantbruksvaror producerade i Danmark under två år framåt diskuteras också aktivt. Mer långsiktigt förs aktiva diskussioner om att höja statusen ytterligare på nya odlingsmetoder och system för bättre jordhälsa, något som man konstaterar är en nödvändighet för ett robust danskt jordbruk.

2018-10-03