Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoskörden ökade 2017 med 17 procent

Jordbruksverket släppte nyligen statistik över 2017-års skördar. Statistiken visade att den ekologiska skörden av spannmål ökade 17 procent jämfört med 2016 och att den totala skörden uppgick till 390 600 ton. 2017 ökade också den ekologiska arealen med 11 procent. Mest ekologisk odlad areal hitta man in västra Götaland med cirka 110 000 hektar av totalt 452 000 hektar ekologisk odlad åkerareal. Totalt odlades 18 procent av åkerarealen i Sverige ekologiskt 2017.
Arealen med ekologiskt odlat höstvete uppgick under 2017 till 28 810 hektar. Totalskörden av ekologiskt odlat höstvete har beräknats till 134 700 ton, vilket är drygt 43 000 ton mer än förra årets totalskörd. Mer än en tredjedel av 2017 års totala ekologiska spannmålsskörd utgörs av höstvete. Totalt för riket motsvarar skörden av spannmål från arealer med ekologisk odling 6,6 procent av den totala spannmålsskörden i landet. Källa: SJV

2018-09-25