Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tomma spannmålslager på världsmarknaden

I Sverige finns nu enbart enstaka partier av den ekologiska skörden 2017 kvar. Främst fodervete kan fortfarande finnas kvar ute på en och annan gård gårdarna, där man avvaktat med affärerna i främst spekulationssyfte. För andra grödor kan läget nog närmast beskrivas som ”soprent”.
I stort sett det samma gäller på världsmarknaden. Grynhavre är nog den gröda som man får flest förfrågningar på i dagsläget, enligt de försäljningskanaler som Ekoweb varit i kontakt med. Den ekologiska havren har varit slut sedan fler månader tillbaka.

Hur läget är i öst beskriver ganska bra draget i den ekologiska livsmedelsförsäljningen i världen. Lager kvar i öst – försäljningen går trögt, tomma lager - försäljningen går bra.

- Vi hade i stort sett tömt lagren för ekospannmålen i början av februari. Det kan finnas några små partier av vete kvar, säger Komarov Yevhenii hos Arnika Organic från Ukraina. som säljer ekospannmål på exportmarknaden.
Även de Baltiska länderna har slut på ekospannmål nu, trots en rekordskörd och en rejäl ökning av den ekologiska spannmålsarealen.
I USA har läget varit annorlunda i år och man har inte alls varit lika importberoende.

- Vi har haft god tillgång på ekologisk spannmål i år både från inhemsk odling, som ökar, och från Kanada. Därmed har vi också köpt betydligt mindre från Europa. Marknaden växer nu i måttlig takt. Men marknaden finns, definitivt, och den växer. Vi ser ingen ändring i den trenden. Man ska också ha i åtanke att marknaden vuxit trots rekordpriser på råvara, det är unikt. Marknaden brukar ju annars ha sin största tillväxt när priserna inte är rekordhöga, säger Sam Raiser, ansvarig för ekospannmålen hos Grain Millers, världens största inköpare av ekologisk spannmål.

De flesta bedömare är ganska överens om att de nuvarande rekordpriserna inte kan förväntas hålla i sig och att en prissänkning är att vänta för den ekologiska spannmålen. Förr eller senare.

- Det behöver ju inte vara negativt för lantbrukarna i längden. Det finns stora effektivitetsvinster att göra på gårdarna som kan bibehålla lönsamheten trots ett sänkt pris. Sedan har många produkter ett behov av ett dragläge av att råvaran inte är för dyr. Sjunker priserna något så kan marknaden få en rejäl fart igen, säger Sam Raiser, Grain Millers.

2018-03-19