Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ryska regeringen bevakade världens största ekomässa


Under världens största branschmässa för ekologiska livsmedel, som nyligen avslutats i Tyska Nürnberg, närvarade för första gången Ryssland med en paviljong där ryska ekoföretag visade upp sitt utbud. Satsningen som finansierades av det ryska exportrådet är en direkt effekt av den ryska regeringens avisering om en storskalig satsning på att producera ekologiska livsmedel. Besluten kommer direkt från ”högsta ort” och Vladimir Putin har själv varit delaktig i processen och gjort ett flertal ekopositiva uttalanden. Den ryska Duman har också tagit ett beslut om ett förbud mot GMO-grödor inom ryskt jordbruk.

På plats på Biofach fanns också en delegation med jordbruksministerns närmaste man, direkt utsänd från Kreml, för att bevaka och återrapportera de ryska företagens satsning samt andra intryck från mässan. Trängseln och uppståndelsen var stor runt den ryska montern när delegationen genomförde sitt besök.

- Att Ryssland för första gången gör en storskalig satsning på Biofach är stort. Att den ryska regeringen dessutom väljer att närvara fysiskt med en av landets högsta regeringsföreträdare är ännu större och visar på digniteten i satsningen och att man menar allvar med detta, säger en företrädare för ett av de ryska företagen till Ekoweb.

Det mesta av den ökade ekoproduktionen som Ryssland planerar att producera kommer troligen att avsättas på exportmarknaden. Men det finns också en stadigt växande inhemsk efterfrågan på ekoprodukter. Framför allt återfinns de konsumenter som efterfrågar ekologiskt i Moskva och St Petersburg. Den ryska ekologiska livsmedelsförsäljningen värderas  i dagsläget till ca 1,5 miljarder SEK. det kan jämföras med den svenska marknaden som förväntas passera 30 miljarder under 2018.Den ryske regeringsrepresentanten på Biofach.

2018-03-15